REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74325

Resource type: article, chapter

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)

View

Resource metadata

Title Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)
Persons Authors: Mirosław Bereziński, Roman Włodzimierz Kulikowski, Dariusz W. Wagner
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W rozdziale tym przedstawiamy szczegółową koncepcję matematyczno-systemowego modelu układu sieci transportowych kraju, opracowaną pod kątem wykorzystania go do badania potoków pasażerów oraz ładunków. Choć rozważania mają charakter ogólny i bez trudu można je odnieść do układu o dowolnej liczbie sieci transportowych, to jednak, zgodnie z założeniami strategicznymi , przyjmiemy, że układ ten składa się z czterech sieci, odpowiadających czterem rozpatrywanym w projekcie gałęziom transportu: kolejnictwu, transportowi samochodowemu, lotnictwu i żegludze śródlądowej. (Polish)
Keywords "transportation network"@en, "modelowanie matematyczne"@pl, "sieć transportowa"@pl, "mathematical modeling"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / transport (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-51
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 40
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Mirosław Bereziński, Roman Włodzimierz Kulikowski, Dariusz W. Wagner. Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wyznaczanie modeli krystalizacji szkła w zależności od składu chemicznego (PN-1976-02-01)

Hanna Ciszewska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more