W ramach projektu Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 rozwijamy platformę, w której udostępniamy już kilkadziesiąt tysięcy zasobów nauki. Książki, publikacje, czasopisma, materiały dydaktyczne, prezentacje, zdjęcia, skany 3D, pliki audio i wideo, bazy danych i wiele innych...

Where resources come from?

Atlas Zasobów Otwartej Nauki (AZON) udostępnia zasoby nauki w otwartej formie cyfrowej wszystkim zainteresowanym. Zasoby zebrały, przygotowały i udostępniły uczelnie: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie w ramach projektu „Aktywna platforma informacyjna e-scienceplus.pl”. Na platformie zgromadzonych już zostało kilkadziesiąt tysięcy zasobów i ich liczba ciągle rośnie. To książki, czasopisma, artykuły naukowe, skrypty, szkice, zdjęcia, materiały konferencyjne, pliki audio i wideo, modele 3D i wiele innych materiałów naukowych. Od 2020 roku realizujemy projekt „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”, którego celem jest rozwijanie serwisu i poszerzenie go w ciągu dwóch lat o kolejne ponad 20 tys. materiałów, które zdeponuje Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie.

How to use resources?

The resources on the AZON platform are made available in the spirit of the idea of open data. The platform facilitates access to data sets and specialized knowledge, including those not yet published, from various scientific fields. The resources can be used for any purpose: scientific, business or private, but this use must comply with the terms of the open licenses. The platform includes both resources that can be used without restrictions (public domain), and those that are shared under certain conditions (e.g. author's attribution, no modification). The resources are complete, organized and readable. They can be searched, viewed, downloaded, printed, cited and, for the most part, redistributed, as long as the use complies with the terms of the license.

Who can use resources?

The Atlas of Open Science Resources does not introduce any restrictions on access to resources. All users with access to the Internet can use them, and they are made available without fees and registration. The resources on the AZON platform are prepared and provided in accordance with the accessibility standards. We do our best to make the resources easy to find and reuse for scientists, students, entrepreneurs and other people using the platform. Thanks to the application of transcription, subtitles, extended subtitles, or compliance with WCAG 2.0 guidelines, the Atlas is also adapted to the needs of the deaf, blind and partially sighted.

Linked Open Data – further data exploration

The resources are described with keywords from the AZON platform's own dictionary and from dictionaries and thesauruses used in the world, such as MESH, GEMET, AgroVoc, CLARIN or Geonames. By clicking on such a keyword you can go to the dictionary website from which it comes and learn more - read the definition, examples of use, explore narrower or broader concepts. In addition, each resource in the AZON platform is described by a set of metadata also available in formats adapted to machine processing, e.g. RDF or JSON-LD. Thanks to this and open licenses, it becomes possible to build your own tools around the resources, add new information and meanings to them, in the idea of creating semantic networks, allowing machines to see and understand data as human sees and understands it.

Who can depose resources in Azon and how

Na platformie AZON swoje prace deponować mogą pracownicy partnerów aktualnie realizowanego projektu AZON 2.0, tj.: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie. W tym celu muszą zgłosić się do kierowników projektu na swojej uczelni, których nazwiska znajdują się w zakładce „O nas”. Narzędzie do deponowania zasobów znajduje się na stronie https://deponuj.azon.e-science.pl/. Partnerzy projektu AZON ustalają własne zasady udostępniania tego narzędzia. W zależności od typu zasobu oraz partnera, od którego on pochodzi, zgłoszony zasób może podlegać redakcji i recenzji. Po zaakceptowaniu zasób zostaje opublikowany.