Authors: B / Mirosław Bereziński

Filter
Page 1 of 1  (9 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Monografia:Metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego Rozdz.IV (RB-1996-55)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Wybór wariantów lokalizacji drogi transportowej metodą współczynników zgodności i niezgodności ocen ekspertów (RB-1997-30)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 4 (RB-1998-54)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Metody ekspertów w strategicznym planowaniu rozwoju transportu (rozdział monografii: "Strategiczne planowanie rozwoju transportu") (RB-1999-72)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Monografia metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego * Rozdział V (RB-1996-54)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Matematyczno-ekonomiczny model zależności dynamiki ruchu na drodze głównej od obciążenia drogi alternatywnej w korytarzu autostrady (rozdział monografii: „Strategiczne planowanie rozwoju transportu”) (RB-1999-68)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Monografia "metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego" (RB-1996-56)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Decyzyjny model sieci transportowej Część 2: Model trajektorii procesu rozwoju systemu transportowego (RB-1998-52)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Page 1 of 1  (9 results)
Results on page