Authors: W / Dariusz Wagner

Filter
Page of  3 (23 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Monografia:Metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego Rozdz.IV (RB-1996-55)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe. Cz. I. Zagadnienia wyborów grupowych teoria i zastosowania (RB-1994-84-02)

Dariusz Wagner, Lidia Księżopolska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Algorytmy heurystyczne wyznaczania mediany Kemeny`ego (RB-2000-44)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Wybór wariantów lokalizacji drogi transportowej metodą współczynników zgodności i niezgodności ocen ekspertów (RB-1997-30)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Wyznaczanie wag obiektów na podstawie liczbowych ocen ekspertów (RB-1993-05)

Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 4 (RB-1998-54)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Metody ekspertów w strategicznym planowaniu rozwoju transportu (rozdział monografii: "Strategiczne planowanie rozwoju transportu") (RB-1999-72)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Page of  3 (23 results)
Results on page