REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82342

Resource type: article, chapter

Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe. Cz. I. Załącznik. Wyznaczanie wag obiektów na podstawie liczbowych ocen ekspertów (RB-1994-84-03)

View

Resource metadata

Title Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe. Cz. I. Załącznik. Wyznaczanie wag obiektów na podstawie liczbowych ocen ekspertów (RB-1994-84-03)
Persons Authors: Dariusz W. Wagner
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca jest poświęcona ocenie prac naukowych, motywacjom twórczym oraz wspomaganiu decyzji. (Polish)
Keywords "multi-criteria decision support"@en, "model probabilistyczny"@pl, "wielokryterialne wspomaganie decyzji"@pl, "Probabilistic Model"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1994-84-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1994
From page: 1
To page: 37
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 10-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Dariusz W. Wagner. Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe. Cz. I. Załącznik. Wyznaczanie wag obiektów na podstawie liczbowych ocen ekspertów (RB-1994-84-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Algorytmy heurystyczne wyznaczania mediany Kemeny`ego (RB-2000-44)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Zastosowanie pojęcia odległości w algorytmach wyznaczania oceny grupowej (RB-1998-59-01)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more