REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76476

Resource type: article, chapter

Wyznaczanie modeli krystalizacji szkła w zależności od składu chemicznego (PN-1976-02-01)

View

Resource metadata

Title Wyznaczanie modeli krystalizacji szkła w zależności od składu chemicznego (PN-1976-02-01)
Persons Authors: Hanna Ciszewska
Cocreators: Wanda Arczewska (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca przedstawia wyniki identyfikacji wielkości charakteryzujących proces krystalizacji szkła. Jednocześnie omawia się zastosowaną do tego zagadnienia metodę automa­tycznego doboru postaci modelu, która posłużyła do opracowania programu dla m.c. Program ten pozwala wyznaczyć optymalny model w zadanej klasie modeli. Zamieszcza się opis, instrukcję użytkowania programu oraz tabulogramu. (Polish)
Keywords "linear regression"@en, "glass crystallization"@en, "modelowanie matematyczne"@pl, "automatyczny wybór modelu"@pl, "mathematical modeling"@en, "automatic model selection"@en, "krystalizacja szkła"@pl, "regresja Iiniowa"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1976-02-01
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1976
From page: 1
To page: 27
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 07-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Hanna Ciszewska. Wyznaczanie modeli krystalizacji szkła w zależności od składu chemicznego (PN-1976-02-01). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Water treatment technology: principles and modeling

Wojciech Adamski, Małgorzata Szlachta, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Dynamika zmian warunków wodnych w lasach na terenach polderowych - analiza interakcji

Alicja Krzemińska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych (2011)

Ustawienia solvera

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Domena numeryczna

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more