Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Filter
Page of  12 (112 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Monografia:Metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego Rozdz.IV (RB-1996-55)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)

Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Optymalizacja przewozów towarowych w kolejnictwie (PN-1978-03)

Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Wybór wariantów lokalizacji drogi transportowej metodą współczynników zgodności i niezgodności ocen ekspertów (RB-1997-30)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 4 (RB-1998-54)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Monografia metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego * Rozdział V (RB-1996-54)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Matematyczno-ekonomiczny model zależności dynamiki ruchu na drodze głównej od obciążenia drogi alternatywnej w korytarzu autostrady (rozdział monografii: „Strategiczne planowanie rozwoju transportu”) (RB-1999-68)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Decyzyjny model sieci transportowej Część 2: Model trajektorii procesu rozwoju systemu transportowego (RB-1998-52)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Analiza systemowa na progu XXI wieku. Budowa autostrady A-2, a problem dynamiki sieci aglomeracji miejskich. Przypadek obszaru środka Polski. (RB-1999-65-04)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Page of  12 (112 results)
Results on page