Authors: S / Zofia Spiak

Filter
Page of  5 (47 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA SŁOMĄ W TERMINIE JESIENNYM I WIOSENNYM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB

Zofia Spiak, Urszula Piszcz, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

ODDZIAŁYWANIE WIOSENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY CZĘŚĆ I. PLONOWANIE, ZAWARTOŚĆ I POBRANIE AZOTU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ BIAŁĄ

Zofia Spiak, Urszula Piszcz, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

ODDZIAŁYWANIE JESIENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKRO SKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY. CZĘŚĆ II. ZAWARTOŚĆ ORAZ POBRANIE FOSFORU, POTASU I MAGNEZU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ

Zofia Spiak, Urszula Piszcz, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

ODDZIAŁYWANIE JESIENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY. CZĘŚĆ I. PLONOWANIE, ZAWARTOŚĆ I POBRANIE AZOTU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ

Zofia Spiak, Urszula Piszcz, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych

Julian Kalinowski, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk ekonomicznych (2011)

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i cechy jakościowe plonu odmian rzepaku jarego

Władysław Malarz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Reakcja dwóch form jęczmienia jarego pastewnego na zróżnicowane technologie uprawy

Marek Liszewski, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Analiza efektów działania promieniowania laserowego na ziarniaki wybranych genotypów roślin zbożowych

Hanna Szajsner, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Energochłonność procesu rozdrabniania surowców roślinnych na przykładzie rdzeni kolb kukurydzy

Franciszek Molendowski, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

Page of  5 (47 results)
Results on page