REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30098

Resource type: book

Analiza efektów działania promieniowania laserowego na ziarniaki wybranych genotypów roślin zbożowych

View

Resource metadata

Title Analiza efektów działania promieniowania laserowego na ziarniaki wybranych genotypów roślin zbożowych
Persons Authors: Hanna Szajsner
Cocreators: Zofia Spiak (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Celem badań było określenie wpływu traktowania nasion promieniami lasera półprzewodnikowego na cechy warunkujące ich wartość siewną oraz przebieg wczesnych faz rozwojowych wybranych form jarych i ozimych roślin zbożowych. Analizowano różne genotypy pszenicy, żyta oraz pszenżyta w celu obserwacji podobieństw lub różnic w podatności na światło laserowe. Ponadto na odmianach pszenicy jarej oceniano wpływ długości okresu przechowywania, od zbioru do siewu, na ujawnienie się efektu przedsiewnej stymulacji laserowej.
Uzyskane wyniki po opracowaniu statystycznym pozwoliły na kompleksową analizę reakcji genotypów zbóż na przedsiewną biostymulację laserową. (Polish)
Comments: Rozprawa zawiera streszczenie w j. angielskim.
Keywords "zboża"@pl, "ziarno"@pl, "doświadczalnictwo"@pl, "fizjologia"@pl, "nasiennictwo"@pl, "lasery"@pl, "Wartość siewna"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2009
Number of pages: 99
Series name: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Numbering: NR 571, ROZPRAWY CCLVI
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 2859
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 23-05-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Hanna Szajsner. Analiza efektów działania promieniowania laserowego na ziarniaki wybranych genotypów roślin zbożowych. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Józefy Joteyko działalność naukowa

Michalina Stefanowska, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Wskaźnik tłuszczowo-beztłuszczowy zależny od wieku jako nowe narzędzie oceny masy ciała

Agnieszka Chwałczyńska, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Modelowanie rozpływu krwi w sieciach naczyń człowieka

Elżbieta Gabryś, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (2011)

See more