REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/50728

Resource type: article, chapter

ODDZIAŁYWANIE JESIENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKRO SKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY. CZĘŚĆ II. ZAWARTOŚĆ ORAZ POBRANIE FOSFORU, POTASU I MAGNEZU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ

View

Resource metadata

Title ODDZIAŁYWANIE JESIENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKRO SKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY. CZĘŚĆ II. ZAWARTOŚĆ ORAZ POBRANIE FOSFORU, POTASU I MAGNEZU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ
Persons Authors: Zofia Spiak, Urszula Piszcz
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W ramach doświadczenia wazonowego badano wpływ jesiennego terminu nawożenia słomą oraz dodatku azotu i wapnia na zawartość oraz pobranie fosforu, potasu i magnezu przez pszenicę jarą i gorczycę białą.
Przy dwóch poziomach wilgotności wynoszącej 40 i 70% kapilarnej pojemności wodnej stosowano słomę pszenną i rzepaczaną bez dodatków oraz z dodatkiem azotu w ilości 1%, oraz tlenku wapnia odpowiadającego 3% jej ciężaru.
Uzyskane wyniki wskazują, że zwiększenie wilgotności gleby z 40 do 70% m.p.w. powodowało wzrost zawartości fosforu, potasu i magnezu w ziarnie i słomie pszenicy oraz fosforu w gorczycy. Wyższa wilgotność stymulowała również pobranie tych składników przez oba gatunki roślin. Nawożenie słomą podwyższało koncentrację P, K i Mg tylko w ziarnie pszenicy oraz w roślinie poplonowej.
Wprowadzenie azotu zwiększało zawartość fosforu i potasu w pszenicy oraz w gorczycy tylko w warunkach wyższej wilgotności gleby. Zastosowany tlenek wapnia zwiększał koncentrację fosforu i potasu jedynie w słomie pszenicy, nie wpływał natomiast ani na zawartość, ani na wielkość pobrania magnezu przez rośliny doświadczalne. (Polish)
Keywords "makroskładniki"@pl, "gorczyca"@pl, "nawożenie"@pl, "Pszenica jara"@pl, "Wilgotność gleby"@pl, "plonowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 409. ROLNICTWO LXXVIII
Numbering: Nr 409, LXXVIII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 2001
From page: 151
To page: 166
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 2001
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 10-09-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zofia Spiak, Urszula Piszcz. ODDZIAŁYWANIE JESIENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKRO SKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY. CZĘŚĆ II. ZAWARTOŚĆ ORAZ POBRANIE FOSFORU, POTASU I MAGNEZU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej (rozprawa habilitacyjna)

Grzegorz Janik, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Wielofunkcyjny Przyrząd Komputerowy

Urszula Piszcz, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Laboratorium analityczne pok. 312

Urszula Piszcz, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA SŁOMĄ W TERMINIE JESIENNYM I WIOSENNYM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB

Zofia Spiak, Urszula Piszcz, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

See more