REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/50725

Resource type: article, chapter

ODDZIAŁYWANIE JESIENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY. CZĘŚĆ I. PLONOWANIE, ZAWARTOŚĆ I POBRANIE AZOTU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ

View

Resource metadata

Title ODDZIAŁYWANIE JESIENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY. CZĘŚĆ I. PLONOWANIE, ZAWARTOŚĆ I POBRANIE AZOTU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ
Persons Authors: Zofia Spiak, Urszula Piszcz
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W ramach doświadczenia wazonowego przeprowadzono badania dotyczące jesiennego terminu stosowania słomy oraz dodatku azotu i wapnia na plonowanie i pobranie azotu przez pszenicę jarą oraz gorczycę białą.
Przy dwóch poziomach wilgotności wynoszącej 40 i 70% kapilarnej pojemności wodnej stosowano słomę pszenną i rzepaczaną bez dodatków oraz z dodatkiem azotu w ilości 1%, oraz tlenku wapnia odpowiadającego 3% jej ciężaru.
W warunkach prowadzonego doświadczenia wprowadzenie słomy jesienią do gleby obniżyło plonowanie pszenicy, przy czym w większym stopniu po dodaniu słomy pszennej niż rzepaczanej. Obniżenia plonowania gorczycy nie stwierdzono. Zastosowana słoma istotnie obniżała koncentrację i pobranie azotu tylko przez pszenicę. Dodany do słomy azot poprawiał plonowanie pszenicy i zwiększał koncentrację azotu w jej częściach nadziemnych, nie wpłynął natomiast ani na plonowanie, ani na gromadzenie N w gorczycy. Zwiększona wilgotność gleby wpłynęła na wzrost plonowania obu roślin doświadczalnych. (Polish)
Keywords "plonowanie"@pl, "nawożenie"@pl, "Wilgotność gleby"@pl, "gorczyca"@pl, "Pszenica jara"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 409. ROLNICTWO LXXVIII
Numbering: Nr 409, LXXVIII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 2001
From page: 139
To page: 150
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 2001
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 10-09-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zofia Spiak, Urszula Piszcz. ODDZIAŁYWANIE JESIENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY. CZĘŚĆ I. PLONOWANIE, ZAWARTOŚĆ I POBRANIE AZOTU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej (rozprawa habilitacyjna)

Grzegorz Janik, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Wielofunkcyjny Przyrząd Komputerowy

Urszula Piszcz, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Laboratorium analityczne pok. 312

Urszula Piszcz, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA SŁOMĄ W TERMINIE JESIENNYM I WIOSENNYM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB

Zofia Spiak, Urszula Piszcz, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

See more