REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/50736

Resource type: article, chapter

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA SŁOMĄ W TERMINIE JESIENNYM I WIOSENNYM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB

View

Resource metadata

Title ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA SŁOMĄ W TERMINIE JESIENNYM I WIOSENNYM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB
Persons Authors: Zofia Spiak, Urszula Piszcz
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W ramach doświadczenia wazonowego badano wpływ jesiennego i wiosennego terminu nawożenia słomą na zawartość substancji organicznej w glebie, form azotu, odczynu oraz zasobności gleby w przyswajalne formy makroskładników.
Przy dwóch poziomach wilgotności wynoszącej 40 i 70% kapilarnej pojemności wodnej stosowano słomę pszenną i rzepaczaną bez dodatków oraz z dodatkiem azotu w ilości 1%, oraz tlenku wapnia odpowiadającego 3% jej ciężaru.
W warunkach prowadzonego doświadczenia nawożenie słomą z dodatkiem azotu przyczyniło się do wzrostu zawartości węgla i azotu w glebie, niezależnie od terminu jej stosowania. Spośród mineralnych form azotu znacznie większy udział miała forma amonowa niż azotanowa, a więcej azotu mineralnego w glebach stwierdzono przy jesiennym nawożeniu słomą.
Termin nawożenia słomą nie miał znaczenia przy kształtowaniu się zasobności gleby w fosfor i magnez przyswajalny, natomiast jesienny termin stosowania słomy spowodował wzrost zawartości potasu przyswajalnego. Odczyn gleby zależny był jedynie od zabiegu wapnowania. (Polish)
Keywords "słoma"@pl, "odczyn"@pl, "nawożenie"@pl, "makroskładniki"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 409. ROLNICTWO LXXVIII
Numbering: Nr 409, LXXVIII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 2001
From page: 193
To page: 205
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 2001
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 10-09-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zofia Spiak, Urszula Piszcz. ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA SŁOMĄ W TERMINIE JESIENNYM I WIOSENNYM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wielofunkcyjny Przyrząd Komputerowy

Urszula Piszcz, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Laboratorium analityczne pok. 312

Urszula Piszcz, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Piec mikrofalowy

Urszula Piszcz, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Laboratorium biologii molekularnej pok. 408

Urszula Piszcz, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

See more