REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30093

Resource type: book

Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych

View

Resource metadata

Title Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych
Persons Authors: Julian Kalinowski
Cocreators: Zofia Spiak (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Badania, których przedmiotem było określenie roli doradczej w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oraz ekonomicznych skutków tych kredytów, wskazały na istotną rolę doradztwa rolniczego jako ważnego czynnika wywierającego wpływ na postępowanie rolników-kredytobiorców i efekty gospodarowania oraz potwierdziły znaczenie tego rodzaju instrumentu polityki rolnej dla rozwoju gospodarstw. Zostały one przeprowadzone w latach 1996–2001, w okresie cechującym się słabą koniunkturą w rolnictwie, której wyrazem było pogarszanie się relacji pomiędzy cenami produktów sprzedawanych przez rolników a cenami towarów i usług zakupywanych przez nich. Zachodzące w Polsce przemiany gospodarcze i społeczne okresu transformacji, procesy integracyjne, liberalizacja rynku, pojawienie się konkurencyjnych produktów rolnych z importu, zawieszenie działalności bądź reorganizacja dotychczas działających podmiotów skupowych oraz dostarczających środki produkcji i świadczących usługi dla rolnictwa postawiły rolników, zwłaszcza tych spłacających kredyty na rozwój gospodarstw, w trudnej sytuacji. Okoliczności te wywarły wpływ na wzrost potrzeb doradczych i edukacyjnych rolników. W takich uwarunkowaniach działalność doradztwa rolniczego adresowana do rolników-kredytobiorców, wspierająca ich zamierzenia rozwojowe, nabrała szczególnego znaczenia. (Polish)
Comments: Rozprawa zawiera streszczenie w j. angielskim.
Keywords "kredyt inwestycyjny"@pl, "rolnictwo polskie"@pl, "decyzyjność"@pl, "gospodarstwo rolne"@pl, "przemiany gospodarcze"@pl, "innowacje"@pl, "Rolnicy"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2009
Number of pages: 324
Series name: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Numbering: Nr 570, Rozprawy CCLV
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 19625
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 23-05-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Julian Kalinowski. Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Stacja Badawczo-Dydaktyczna UPWr w Radomierzu - panorama 360°

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

ZMIANY W ROLNICTWIE SUDECKIM W LATACH 1984-1988

Teodor Nietupski, Barbara Kutkowska, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

Konferencja IATI - wrzesień 2016

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Konferencja IATI - kwiecień 2018

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru

Zbigniew Malara, Jerzy Tutaj, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

See more