REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/50731

Resource type: article, chapter

ODDZIAŁYWANIE WIOSENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY CZĘŚĆ I. PLONOWANIE, ZAWARTOŚĆ I POBRANIE AZOTU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ BIAŁĄ

View

Resource metadata

Title ODDZIAŁYWANIE WIOSENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY CZĘŚĆ I. PLONOWANIE, ZAWARTOŚĆ I POBRANIE AZOTU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ BIAŁĄ
Persons Authors: Zofia Spiak, Urszula Piszcz
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W warunkach hali wegetacyjnej przeprowadzono doświadczenia wazonowe dotyczące nawożenia słomą w terminie wiosennym oraz dodatku azotu i tlenku wapnia na plonowanie i pobranie azotu przez pszenicę jarą i gorczycę.
Przy dwóch poziomach wilgotności wynoszącej 40% i 70% kapilarnej pojemności wodnej stosowano słomę pszenną i rzepaczaną bez dodatków oraz z dodatkiem azotu w ilości 1% oraz tlenku wapnia odpowiadającego 3% jej ciężaru.
Badania wykazały że plony obu gatunków roślin w największym stopniu zależne były od wilgotności gleby. Wiosenne nawożenie słomą nie wpływało w istotny sposób na plonowanie pszenicy, natomiast w tych samych warunkach wzrost plonu gorczycy był istotny. Dodatkowe nawożenie azotem wpływało stymulująco na plonowanie pszenicy, czego nie stwierdzono przy uprawie gorczycy. Pobranie azotu przez oba gatunki roślin było wyższe przy dodatkowym wprowadzeniu tego składnika do gleby, ale tylko przy większej ilości wody w glebie. Wapnowanie gleby nie oddziaływało ani na plonowanie roślin, ani na koncentrację i pobranie przez nie azotu. (Polish)
Keywords "wapnowanie"@pl, "gorczyca"@pl, "nawożenie"@pl, "Pszenica jara"@pl, "Wilgotność gleby"@pl, "plonowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 409. ROLNICTWO LXXVIII
Numbering: Nr 409, LXXVIII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 2001
From page: 167
To page: 176
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 2001
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 10-09-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zofia Spiak, Urszula Piszcz. ODDZIAŁYWANIE WIOSENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY CZĘŚĆ I. PLONOWANIE, ZAWARTOŚĆ I POBRANIE AZOTU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ BIAŁĄ. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej (rozprawa habilitacyjna)

Grzegorz Janik, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Wielofunkcyjny Przyrząd Komputerowy

Urszula Piszcz, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Laboratorium analityczne pok. 312

Urszula Piszcz, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA SŁOMĄ W TERMINIE JESIENNYM I WIOSENNYM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB

Zofia Spiak, Urszula Piszcz, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

See more