REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/50734

Resource type: article, chapter

ODDZIAŁYWANIE WIOSENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY CZĘŚĆ II. ZAWARTOŚĆ ORAZ POBRANIE FOSFORU, POTASU I MAGNEZU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ BIAŁĄ

View

Resource metadata

Title ODDZIAŁYWANIE WIOSENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY CZĘŚĆ II. ZAWARTOŚĆ ORAZ POBRANIE FOSFORU, POTASU I MAGNEZU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ BIAŁĄ
Persons Authors: Zofia Spiak, Urszula Piszcz
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W warunkach hali wegetacyjnej przeprowadzono doświadczenia wazonowe dotyczące nawożenia słomą w okresie wiosennym oraz dodatku azotu i tlenku wapnia na zawartość oraz pobranie fosforu, potasu i magnezu przez pszenicę jarą i gorczycę.
Przy dwóch poziomach wilgotności wynoszącej 40 i 70% kapilarnej pojemności wodnej stosowano słomę pszenną i rzepaczaną bez dodatków oraz z dodatkiem azotu w ilości 1% oraz tlenku wapnia odpowiadającego 3% jej ciężaru.
Badania wykazały, że stosowanie słomy wiosną wpływało na wzrost zawartości i pobranie potasu przez oba gatunki roślin doświadczalnych. Nie miało wpływu natomiast na gromadzenie fosforu i magnezu. Dodatek azotu do słomy wpływał na zwiększenie z ziarnem pszenicy i przez gorczycę. Zabieg wapnowania nie odgrywał w doświadczeniu znaczącej roli, gdyż jedynie przy wyższej wilgotności gleby zwiększał pobieranie fosforu przez gorczycę. Wzrost wilgotności gleby wprawdzie wpływał dodatnio na pobieranie makroskładników przez pszenicę, ale był czynnikiem ograniczającym ich gromadzenie przez gorczycę. (Polish)
Keywords "makroskładniki"@pl, "gorczyca"@pl, "nawożenie"@pl, "Pszenica jara"@pl, "Wilgotność gleby"@pl, "wapnowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 409. ROLNICTWO LXXVIII
Numbering: Nr 409, LXXVIII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 2001
From page: 177
To page: 192
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 2001
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 10-09-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zofia Spiak, Urszula Piszcz. ODDZIAŁYWANIE WIOSENNEGO NAWOŻENIA SŁOMĄ NA PLONOWANIE I POBIERANIE MAKROSKŁADNIKÓW PRZEZ ROŚLINY CZĘŚĆ II. ZAWARTOŚĆ ORAZ POBRANIE FOSFORU, POTASU I MAGNEZU PRZEZ PSZENICĘ JARĄ I GORCZYCĘ BIAŁĄ. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej (rozprawa habilitacyjna)

Grzegorz Janik, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Wielofunkcyjny Przyrząd Komputerowy

Urszula Piszcz, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

Laboratorium analityczne pok. 312

Urszula Piszcz, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA SŁOMĄ W TERMINIE JESIENNYM I WIOSENNYM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB

Zofia Spiak, Urszula Piszcz, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

See more