REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30102

Resource type: book

Energochłonność procesu rozdrabniania surowców roślinnych na przykładzie rdzeni kolb kukurydzy

View

Resource metadata

Title Energochłonność procesu rozdrabniania surowców roślinnych na przykładzie rdzeni kolb kukurydzy
Persons Authors: Franciszek Molendowski
Cocreators: Zofia Spiak (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W pracy przyjęto za cel opis matematyczny jednego z najistotniejszych problemów procesu udarowego, rozdrabniania jakim jest energochłonność rozdrobnienia surowca roślinnego do żądanej wielkości stopnia jego rozdrobnienia. Przewidywanie energii rozdrabniania surowca roślinnego jest podstawą racjonalnego projektowania i właściwego doboru maszyn rozdrabniających, jak również optymalizacji technologii produkcji pasz z surowca roślinnego.
Przeprowadzono analizę teorii opisujących skomplikowany problem, jaki stanowi energochłonność procesu rozdrabniania surowca roślinnego. Na podstawie teorii rozdrabniania zaproponowano do opisu procesu udarowego rozdrabniania surowca roślinnego modele matematyczne określania energii rozdrabniania jednostki masy rdzeni kolb kukurydzy w zależności od: właściwości fizycznych rdzenia kolby (z uwzględnieniem możliwej ich zmienności w obrębie rdzenia), współczynnika przyrostu powierzchni po jednorazowym skruszeniu i średniego ważonego stopnia rozdrobnienia lub też parametrów składu granulometrycznego cząstek w rozdrobnionej masie. (Polish)
Comments: Rozprawa zawiera streszczenie w j. angielskim.
Keywords "Surowce i preparaty roślinne"@pl, "kukurydza"@pl, "rozdrabnianie"@pl, "modele matematyczne"@pl, "rolnictwo"@pl, "energochłonność"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Time of publication: 2005
Number of pages: 79
Series name: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Numbering: NR 512, ROZPRAWY CCXXIX
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 3283
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 23-05-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Franciszek Molendowski. Energochłonność procesu rozdrabniania surowców roślinnych na przykładzie rdzeni kolb kukurydzy. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej (rozprawa habilitacyjna)

Grzegorz Janik, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Wyposażenie laboratorium w urządzenia udojowe - archiwalny zasób fotografii UPWr

Orest Zagwojski, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Rośliny lecznicze i ich zastosowanie - krążenie

Jadwiga Sołoducho, Joanna Cabaj, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Andrzej Kotecki, Tadeusz Szulc, Jakub Tyszkiewicz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2011)

See more