Scientific disciplines / Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Filter
Page of  9 (88 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Notka Biograficzna - Joseph Schroeter

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI ROLNICZEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH POŁOŻONYCH W SUDETACH

Barbara Kutkowska, Alicja Południak, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

RELACJE CENOWE NAKŁAD - PRODUKT W OCHRONIE PSZENICY W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI

Maria Golinowska, Alicja Południak, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA SŁOMĄ W TERMINIE JESIENNYM I WIOSENNYM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI GLEB

Zofia Spiak, Urszula Piszcz, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA CHEMICZNEJ OCHRONY ROŚLIN W GOSPODARSTWACH PRYWATNYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Maria Golinowska, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

MOŻLIWOŚCI POPRAWY SKŁADU BOTANICZNEGO I PLONOWANIA RUNI ŁĄKOWEJ METODĄ SIEWU BEZPOŚREDNIEGO W WARUNKACH KLIMATYCZNO-GLEBOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA

Karol Wolski, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA CHEMICZNEJ OCHRONY SADU WIŚNIOWEGO W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

Alicja Południak, Maria Golinowska, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

RELACJE CENOWO-KOSZTOWE W OCHRONIE UPRAW PRZEMYSŁOWYCH W LATACH 1970-1994

Maria Golinowska, Alicja Południak, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

INFRASTRUKTURA OBSZARÓW WIEJSKICH I WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW RODZINNYCH REGIONU SUDECKIEGO

Barbara Kutkowska, Alicja Południak, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

WPŁYW TERMINU I SPOSOBU ZBIORU FASOLI ZWYCZAJNEJ (PHASEOLUS VULGARIS L.) NA PRZYROST MASY NASION I ICH WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ. CZĘŚĆ II. MASA 1000 NASION, ENERGIA I ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA ORAZ WIGOR

Anna Wondołowska-Grabowska, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Page of  9 (88 results)
Results on page