REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/50924

Resource type: article, chapter

WPŁYW METODY UPRAWY NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W CZĘŚCIACH WSKAŹNIKOWYCH POMIDORA SZKLARNIOWEGO

View

Resource metadata

Title WPŁYW METODY UPRAWY NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W CZĘŚCIACH WSKAŹNIKOWYCH POMIDORA SZKLARNIOWEGO
Persons Authors: Anita Biesiada
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W przeprowadzonym w latach 1983-1986 doświadczeniu z pomidorem szklarniowym porównywano wpływ uprawy metoda torfowo-wodna, na podłożu ze słomy oraz w nieodkażonym gruncie szklarni z rozsady szczepionej na podkładce KVFNTm, na wczesność plonowania i wysokość uzyskanego plonu owoców. Pomidory z rozsady szczepionej uprawiano w cyklu przedłużonym, w okresie od stycznia do listopada, natomiast przy pozostałych technologiach produkcji stosowano dwa odrębne nasadzenia na zbiór wiosenny i jesienny. W ostatnich dwóch latach badań przeprowadzona została ocena zawartości N-NO3, P, K, Ca i Mg w ogonkach i nerwach głównych liści pobieranych do analiz w miesięcznych odstępach czasu.
Wyniki przeprowadzonych badań dowiodły, że pomidory z rozsady szczepionej rozpoczynały plonowanie o 5-14 dni później niż przy pozostałych technologiach produkcji, wydały jednak najwyższy plon handlowy w skali całego roku, a owoce zebrane w okresie do końca czerwca charakteryzowały się najwyższą masą jednostkową. Przy uprawie metod;) torfowo-wodną stwierdzono najwyższy plon wczesny owoców oraz istotnie wyższy niż w uprawie na słomie plon handlowy zarówno w cyklu wiosennym, jak i jesiennym.
Rośliny szczepione na podkładce KVFNTm odznaczały się wyższą zawartością N-NO3, Ca i Mg w częściach wskaźnikowych pobieranych do analiz w pierwszej części okresu wegetacji. Istotne różnice w pobieraniu składników pokarmowych stwierdzono również między pozostałymi badanymi metodami uprawy pomidora szklarniowego. (Polish)
Comments: Artykuł w j. angielskim. Tytuł w j. angielskim THE EFFECT OF THE GROWING METHODS ON YIELD OF FRUITS AND CONTENT OF MINERAL ELEMENTS IN LEAF PETIOLES OF GREENHOUSE TOMATO PLANTS
Keywords "składniki mineralne"@pl, "uprawa"@pl, "plonowanie"@pl, "pomidor"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 238. ROLNICTWO LX
Numbering: Nr 238, LX
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 1994
From page: 9
To page: 18
Resource language: English, Polish
Resource temporal coverage: 1983-1986
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 10-09-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Anita Biesiada. WPŁYW METODY UPRAWY NA PLONOWANIE I ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W CZĘŚCIACH WSKAŹNIKOWYCH POMIDORA SZKLARNIOWEGO. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przydatność podkładki karłowej PUMISELECT® w uprawie brzoskwini

Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)

Pszenica i jej uprawa

Stanisław Neubauer, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

WPŁYW TERMINU SIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN BOBIKU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Wał Campbella - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

See more