REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47416

Resource type: article, chapter

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

View

Resource metadata

Title WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO
Title variant: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 253. ROLNICTWO LXI
Persons Authors: Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Plony nasion to wypadkowa, między innymi, zagęszczenia roślin na jednostce powierzchni i liczby strąków z rośliny. Ta ostatnia cecha charakteryzuje się dużym współczynnikiem zmienności i ma decydujący wpływ na wahania plonów w poszczególnych latach. Optymalne zagęszczenie roślin zmniejsza zmienność fluktuacyjną w odniesieniu do liczby strąków z rośliny i zwiększa wierność plonowania.
Celem pracy było ustalenie właściwego zagęszczenia dla nowych odmian grochu w warunkach przyrodniczych Dolnego Śląska. (Polish)
Keywords "groch"@pl, "plonowanie"@pl, "wysiew"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 253. ROLNICTWO LXI
Numbering: Nr 253, LXI
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 1994
From page: 57
To page: 69
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1989-1991
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 05-08-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki. WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MOLIBDENEM NA PLONOWANIE ODMIAN GROCHU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Andrzej Kotecki, Tadeusz Szulc, Jakub Tyszkiewicz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2011)

See more