REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30099

Resource type: book

Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej (rozprawa habilitacyjna)

View

Resource metadata

Title Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej (rozprawa habilitacyjna)
Persons Authors: Grzegorz Janik
Cocreators: Krzysztof Pulikowski (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zamierzeniem autora była poprawa dokładności prognozowania stosunków powietrzno-wodnych w wierzchniej warstwie gleby. Cel ten zrealizowano poprzez zastosowanie reflektometrii domenowo-czasowej (TDR) do bardziej precyzyjnego wyznaczania danych wejściowych w modelach matematycznych opisujących ruch wody w wierzchniej warstwie glebowej. (Polish)
Comments: Rozprawa zawiera streszczenie w j. angielskim.
Keywords "dane wejściowe w równaniu Richardsa"@pl, "technika TDR"@pl, "gleba"@pl, "hydrodynamika"@pl, "gleboznawstwo"@pl, "reflektrometria czasowo-domenowa"@pl, "Wilgotność gleby"@pl, "modele matematyczne"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2009
Number of pages: 99
Series name: Rozprawy
Numbering: CCLVII
ISBN: 978–83–60574–44–7
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 3085
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 23-05-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Grzegorz Janik. Technika TDR w modelowaniu ruchu wody glebowej (rozprawa habilitacyjna). [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

POMIARY WILGOTNOŚCI I POROWATOŚCI GLEBY PRZY POMOCY PROMIENI GAMMA

Stanisław Przestalski, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 174. Melioracja XXX

Jan Szymański, Leszek Pływaczyk, Adam Wilczyński, Anna Pływaczyk, Henryk Jakubicki, Ryszard Eliasiewicz, Zbigniew Jurzyk, Marian Mokwa, Stanisław Czaban, Wiesław Szulczewski, Leszek Kuchar, Wojciech Jakubowski, Stanisław Bac, Elżebieta Musiał, Marian Rojek, Stanisław Hus, Jan Kutera, Mariusz Pietruszewski, Mohamed Al Sayed Hamadi, Zuzanna Borcz, Zdzisław Pogodziński, Jacek Fuliński, Jerzy Józef Chołast, Jarosław Zygmunt Mirski, Krzysztof Wartenberg, journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Wpływ elementów agrometeorologicznych na zmienność zasobów wodnych gleby w półroczu zimowym

Małgorzata Biniak-Pieróg, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

See more