Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Filter
Page 1 of 1  (9 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Podstawy inżynierii materiałowej: laboratorium

Ryszard Kacprzyk, Bożena Łowkis, Leszek Woźny, Jan Ziaja, Zbigniew Zubel, Jerzy Rutkowski, Adam Tymań, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Osadzanie ZnO na włóknach węglowych

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Osadzanie ZnO na tkaninach polimerowych

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Osadzanie tlenku cynku na membranach polimerowych

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna celulozowe pokryte nanocząstkami srebra

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna celulozowe

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Page 1 of 1  (9 results)
Results on page