REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27519

Resource type: dataset, database

Nanokompozytowe włókna celulozowe pokryte nanocząstkami srebra

View

Resource metadata

Title Nanokompozytowe włókna celulozowe pokryte nanocząstkami srebra
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Dane zawierają obrazy SEM elektroprzewodzących włókien. Włókna te otrzymano w wyniku porycia nanokompozytowych włókien celulozowych nanocząstkami srebra.
Szczegółowy opis przygotowania próbek oraz ich charakteryzacji zawierają publikacje: Olga Rac-Rumijowska, Marta Fiedot-Tobola, Iwona Karbownik, Helena Teterycz, (2018, May), "Influence of Bulk Silver Nanoparticles on Surface Layer Properties in Nanocomposite Cellulose Fibers" in 2018 41st International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE) oraz Olga Rac-Rumijowska, Marta Fiedot-Toboła, Patrycja Suchorska-Woźniak, Iwona Karbownik, Andrzej Stafiniak, Helena Teterycz, "Depositing of conductive silver nanoparticles layer on cellulose fibers" in Microelectronics and Packaging Conference (EMPC) & Exhibition, 2017 21st European (pp. 1-4), IEEE.
W nazwach załączonych plików zidentyfikowano odpowiednio obrazy przygotowania próbek:
1A - czyste włókna celulozowe osadzane bez merceryzacji
1B - nanokompozytowe włókna celulozowe osadzane z merceryzacją
2A - czyste włókna celulozowe osadzane z merceryzacją
2B - nanokompozytowe włókna celulozowe osadzane bez merceryzacji
1 - czyste włókna celulozowe osadzane z merceryzacją
2 - nanokompozytowe włókna celulozowe osadzane z merceryzacją zawierające 1% AgNPs
3 - nanokompozytowe włókna celulozowe osadzane z merceryzacją zawierające 2% AgNPs
4 - nanokompozytowe włókna celulozowe osadzane z merceryzacją zawierające 2% AgNPs (Polish)
Keywords "włókna celulozowe"@pl, "włókna przewodzące"@pl, "nanocząstki srebra"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 07-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Nanokompozytowe włókna celulozowe pokryte nanocząstkami srebra. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more