REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/15111

Resource type: book

Podstawy inżynierii materiałowej: laboratorium

View

Resource metadata

Title Podstawy inżynierii materiałowej: laboratorium
Persons Authors: Ryszard Kacprzyk, Bożena Łowkis, Leszek Woźny, Jan Ziaja, Zbigniew Zubel, Jerzy Rutkowski, Adam Tymań
Cocreators: Jerzy Rutkowski (Redactor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Tematyka skryptu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu badań podstawowych właściwości materiałów przewodzących, półprzewodzących, dielektrycznych i magnetycznych. (Polish)
Comments: Wydanie II.
Keywords "inżynieria materiałowa"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2005
Number of pages: 116
ISBN: 83-7085-867-8
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1148
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 14-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Ryszard Kacprzyk, Bożena Łowkis, Leszek Woźny, Jan Ziaja, Zbigniew Zubel, Jerzy Rutkowski, Adam Tymań. Podstawy inżynierii materiałowej: laboratorium. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Doświadczenie eksperckie - Małgorzata Kołodziej

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk chemicznych / technologia chemiczna (2011)

Cienkowarstwowe struktury metaliczne i tlenkowe: właściwości, technologia, zastosowanie w elektrotechnice

Jan Ziaja, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Zgrzewanie tarciowe materiałów o różnych właściwościach

Andrzej Ambroziak, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Wybrane zagadnienia badań ładunku i jego zaniku w dielektrykach stałych

Ryszard Kacprzyk, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

See more