REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27518

Resource type: dataset, database

Nanokompozytowe włókna celulozowe

View

Resource metadata

Title Nanokompozytowe włókna celulozowe
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Dane zawierają obrazy SEM włókien celulozowych domieszkowanych nanocząstkami srebra oraz analizy EDX. Są to obrazy powierzchni oraz przekrojów włókien. W opisie plików są podane zawartości srebra. Włókna zostały wykonane wg metody opisanej w artykule Olgi Rac-Rumijowskiej, Marty Fiedot, Iwony Karbownik, Patrycji Suchorskiej-Woźniak i Heleny Teterycz z 2017 roku "Synthesis of silver nanoparticles in NMMO and their in situ doping into cellulose fibers" / "Cellulose" nr 24(3), s. 1355-1370. (Polish)
Keywords "włókna celulozowe"@pl, "nanocząstki srebra"@pl, "nanocząstka"@pl, "Nanocząsteczki"@pl, "Nanokompozyty"@pl, "materiały nanokompozytowe"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2015-2016
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 07-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Nanokompozytowe włókna celulozowe. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more