REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/33017

Resource type: dataset, database

Osadzanie ZnO na tkaninach polimerowych

View

Resource metadata

Title Osadzanie ZnO na tkaninach polimerowych
Title variant: Osadzanie tlenku cynku na tkaninach polimerowych
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W danych przedstawiono obrazy SEM trzech rodzajów tkanin: poliamidowej (PA), polipropylenowej (PP) oraz poliestrowej (PES). Tkaniny zostały pokryte tlenkiem cynku (ZnO) oraz tlenkiem cynku domieszkowanym 1% srebra (Ag).
Metoda osadzania została szczegółowo opisana w publikacji Fiedot-Toboła, M., Ciesielska, M., Maliszewska, I., Rac-Rumijowska, O., Suchorska-Woźniak, P., Teterycz, H., Bryjak, M., "Deposition of Zinc Oxide on Different Polymer Textiles and Their Antibacterial Properties", 2018, Materials, 11(5).
Pliki zawierają obrazy SEM próbek modyfikowanych w różnych warunkach procesu. Opisy poszczególnych próbek zawarte są w tabeli z pliku "opis_danych". (Polish)
Keywords "tlenek cynku"@pl, "skaningowy mikroskop elektronowy "@pl, "tkaniny antybakteryjne"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2015
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 07-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Osadzanie ZnO na tkaninach polimerowych. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more