REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27522

Resource type: dataset, database

Osadzanie tlenku cynku na membranach polimerowych

View

Resource metadata

Title Osadzanie tlenku cynku na membranach polimerowych
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera obrazy SEM membran polimerowych pokrytych tlenkiem cynku wg metody opisanej w artykule Olgi Rac, Marty Fiedot, Patrycji Suchorskiej-Woźniak, Marka Bryjaka i Heleny Teterycz, „Osadzanie prętów ZnO na powierzchni membran polipropylenowych”, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2016. s. 243-252.
ZnO osadzany był przy następujących parametrach:
1. 50oC, 2h, 90oC 15 min
2. 50oC, 2h, 90oC 30 min
3. 50oC, 2h, 90oC 45 min
4. 50oC, 2h, 90oC 60 min
5. 50oC, 2h, 90oC 90 min
6. 50oC, 2h
7. 50oC, 2h, 80oC 15 min
8. 50oC, 2h, 80oC 30 min
9. 50oC, 2h, 80oC 45 min
10. 50oC, 2h, 80oC 60 min
11. 50oC, 2h, 80oC 90 min
Gdzie pierwsze wartości (50 stopni C, 2h), to temperatura i czas zarodkowania, a kolejne - temperatura i czas osadzania. (Polish)
Keywords "tlenek cynku"@pl, "modyfikacja membran"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2015
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 07-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Osadzanie tlenku cynku na membranach polimerowych. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Warstwy przewodzące na tkaninach

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more