REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27520

Resource type: dataset, database

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

View

Resource metadata

Title Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Załączone dane przedstawiają obrazy SEM oraz analizy EDX tkanin przewodzących pokrytych warstwą tlenku cynku. Osadzanie ZnO zostało przeprowadzone wg metody opisanej w publikacji: Rac-Rumijowska Olga, Frydrysiak Michał, Suchorska-Woźniak Patrycja "Metoda osadzania mikroprętów tlenku cynku na przewodzących podłożach tekstylnych" w "Interdyscyplinarność badań naukowych 2016" praca zbiorowa pod red. Jarosława Szreka, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. s. 112-117.
Opis poszczególnych obrazów został zamieszczony w jednym z załączonych pliku "Opis próbek". (Polish)
Keywords "ZnO"@pl, "Tkaniny"@pl, "tkanina"@pl, "materiały przewodzące"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2015
Resource language: Polish
Prizes: Nagroda za najlepszy plakat na Interdyscyplinarnej Konferencji dla Młodych Naukowców "Ko-oper field 2016" (Pierwsze miejsce, 2016)
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 07-05-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Obrazy mikroskopowe nanocząstek złota

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

See more