REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42709

Resource type: article, chapter

WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MOLIBDENEM NA PLONOWANIE ODMIAN GROCHU

View

Resource metadata

Title WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MOLIBDENEM NA PLONOWANIE ODMIAN GROCHU
Title variant: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 199. Rolnictwo LII
Persons Authors: Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W artykule Andrzej Kotecki podjął problematykę nawożenia molibdenem i jego wpływ na plonowanie odmian grochu.

Rolnictwo, to seria Zeszytów Naukowych ukazująca się do dziś od 1955 r. Artykuły w czasopiśmie poświęcone są tematom z agronomii, ogrodnictwa, łąkarstwa, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, gleboznawstwa oraz hydrologii. Zeszyt 52. zawiera 20 artykułów (oraz ryciny i tabele) wraz ze streszczeniami w języku angielskim. (Polish)
Keywords "Nawożenie dolistne"@pl, "nawożenie roślin"@pl, "molibden"@pl, "groch"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 199. Rolnictwo LII
Numbering: Nr 199, tom LII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Time of publication: 1990
From page: 121
To page: 132
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1990
Resource geographical coverage: "Polska"
License CC BY-ND 4.0
Technical information Submitter: Ewa Jaworska
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki. WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MOLIBDENEM NA PLONOWANIE ODMIAN GROCHU. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Andrzej Kotecki, Tadeusz Szulc, Jakub Tyszkiewicz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2011)

WPŁYW TERMINU SIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN BOBIKU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MANGANEM NA PLONOWANIE ODMIAN BOBIKU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more