REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44055

Resource type: article, chapter

WPŁYW TERMINU ZBIORU I SPOSOBU OMŁOTU NA DYNAMIKĘ ZMIAN W DOJRZEWAJĄCYCH ROŚLINACH DWU MORFOTYPÓW BOBIKU. CZĘŚĆ II. SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN

View

Resource metadata

Title WPŁYW TERMINU ZBIORU I SPOSOBU OMŁOTU NA DYNAMIKĘ ZMIAN W DOJRZEWAJĄCYCH ROŚLINACH DWU MORFOTYPÓW BOBIKU. CZĘŚĆ II. SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN
Title variant: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 308. Rolnictwo LXIX
Persons Authors: Marcin Kozak, Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W latach 1994-1996 badano reakcje dwu odmian bobiku (Nadwiślański i Tinos) i sposobu omłotu (a - bezpośrednio po skoszeniu i b - po wyschnięciu roślin) na zmiany w składzie chemicznym nasion, strączyn i łodyg od dojrzałości zielonej do pełnej oraz akumulację składników organicznych i mineralnych. Zawartość białka ogółem, popiołu surowego, P, K i Ca w nasionach obniżała się w miarę dojrzewania, a wzrastał udział bezazotowych związków wyciągowych i wartość energetyczna. Poziom włókna surowego był najwyższy w dojrzałości zielono-woskowej, natomiast nie wykazano wpływu terminu zbioru na zawartość tłuszczu surowego i Mg.
W strączynach i łodygach w miarę dojrzewania nasion obniżała się zawartość białka ogółem, tłuszczu surowego, wartość energetyczna, P, Ca i Mg, a zwiększała zawartość włókna surowego. Strączyny i łodygi odmiany Nadwiślański w porównaniu z Tinos zawierały mniej białka surowego i P a więcej włókna.
Masa wszystkich analizowanych składników w nasionach wzrastała do dojrzałości pełnej. Omłot bezpośrednio po skoszeniu powodował, w porównaniu z omłotem po wyschnięciu roślin, mniejsze nagromadzenie w nasionach wszystkich analizowanych składników, a w przypadku łodyg i strączyn było odwrotnie. W miarę dojrzewania zwiększał się procentowy udział nasion w gromadzeniu wszystkich badanych składników, a obniżał łodyg. Udział strączyn w akumulacji białka ogółem i P obniżał się, a wzrastał w przypadku włókna surowego, popiołu surowego i Ca.

Rolnictwo, to seria Zeszytów Naukowych ukazująca się do dziś od 1955 r. Artykuły w czasopiśmie poświęcone są tematom z agronomii, ogrodnictwa, łąkarstwa, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, gleboznawstwa oraz hydrologii. Zeszyt 69 zawiera 17 artykułów (oraz ryciny i tabele) wraz ze streszczeniami w języku angielskim. (Polish)
Keywords "sucha masa"@pl, "omłot"@pl, "Rozwój roślin"@pl, "bobik"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 308. Rolnictwo LXIX
Numbering: Nr 308, tom LXIX
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Time of publication: 1997
From page: 143
To page: 160
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1996
Resource geographical coverage: "Polska"
License CC BY-ND 4.0
Technical information Submitter: Ewa Jaworska
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Marcin Kozak, Andrzej Kotecki. WPŁYW TERMINU ZBIORU I SPOSOBU OMŁOTU NA DYNAMIKĘ ZMIAN W DOJRZEWAJĄCYCH ROŚLINACH DWU MORFOTYPÓW BOBIKU. CZĘŚĆ II. SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rośliny strączkowe w rolnictwie integrowanym

Andrzej Kotecki, Edward S. Gacek, Marcin Kozak, Władysław Malarz, Jerzy Szukała, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

NASTĘPCZY WPŁYW JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W SIEWIE CZYSTYM I Z WSIEWKĄ NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Andrzej Kotecki, Krzysztof Broda, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

UPRAWA WYKI SIEWNEJ (VICIA SATIVA L.) NA NASIONA W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

NASTĘPCZY WPŁYW RÓŻNYCH FORM BOBIKU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Krzysztof Broda, Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

PLONOWANIE ORAZ WARTOŚĆ RESZTEK POŻNIWNYCH GROCHU I BOBIKU

Zofia Jasińska, Marcin Kozak, Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more