REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44053

Resource type: article, chapter

WPŁYW TERMINU ZBIORU I SPOSOBU OMŁOTU NA DYNAMIKĘ ZMIAN W DOJRZEWAJĄCYCH ROŚLINACH DWU MORFOTYPÓW GROCHU CZĘŚĆ I. ROZWÓJ ROŚLIN I GROMADZENIE SUCHEJ MASY

View

Resource metadata

Title WPŁYW TERMINU ZBIORU I SPOSOBU OMŁOTU NA DYNAMIKĘ ZMIAN W DOJRZEWAJĄCYCH ROŚLINACH DWU MORFOTYPÓW GROCHU CZĘŚĆ I. ROZWÓJ ROŚLIN I GROMADZENIE SUCHEJ MASY
Title variant: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 308. Rolnictwo LXIX
Persons Authors: Zofia Jasińska, Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu odmiany, terminu zbioru i sposobu omłotu (a - bezpośrednio po skoszeniu i b - po wyschnięciu roślin) na kształtowanie się zawartości wody, struktury i masy nadziemnej części roślin podczas wykształcania i dojrzewania nasion dwu morfotypów grochu.

Rolnictwo, to seria Zeszytów Naukowych ukazująca się do dziś od 1955 r. Artykuły w czasopiśmie poświęcone są tematom z agronomii, ogrodnictwa, łąkarstwa, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, gleboznawstwa oraz hydrologii. Zeszyt 69 zawiera 17 artykułów (oraz ryciny i tabele) wraz ze streszczeniami w języku angielskim. (Polish)
Keywords "groch"@pl, "omłot"@pl, "sucha masa"@pl, "Rozwój roślin"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 308. Rolnictwo LXIX
Numbering: Nr 308, tom LXIX
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Time of publication: 1997
From page: 173
To page: 190
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1996
Resource geographical coverage: "Polska"
License CC BY-ND 4.0
Technical information Submitter: Ewa Jaworska
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zofia Jasińska, Andrzej Kotecki. WPŁYW TERMINU ZBIORU I SPOSOBU OMŁOTU NA DYNAMIKĘ ZMIAN W DOJRZEWAJĄCYCH ROŚLINACH DWU MORFOTYPÓW GROCHU CZĘŚĆ I. ROZWÓJ ROŚLIN I GROMADZENIE SUCHEJ MASY. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MOLIBDENEM NA PLONOWANIE ODMIAN GROCHU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

WPŁYW ILOŚCI WYSIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN GROCHU JADALNEGO

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu Nr 1. Rolnictwo I

Stanisław Kowaliński, Józef Dzieżyc, Włodzimierz Lidtke, Marian Lityński, Zofia Stankiewicz, Elżbieta Małysowa, Tadeusz Kardasz, journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Andrzej Kotecki, Tadeusz Szulc, Jakub Tyszkiewicz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2011)

See more