REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47561

Resource type: article, chapter

WPŁYW TERMINU SIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN BOBIKU

View

Resource metadata

Title WPŁYW TERMINU SIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN BOBIKU
Title variant: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 238. ROLNICTWO LX
Persons Authors: Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Dotychczasowe badania nad reakcją bobiku na termin siewu w małym stopniu uwzględniały właściwości genetyczne odmian. Najwięcej doświadczeń na ten temat przeprowadzono z odmianą Nadwiślański. Badania Fordońskiego i Rutkowskiego, przeprowadzone z nowymi konwencjonalnymi odmianami Dino i Stego oraz z odmianą o szczytowym kwiatostanie Tibo, w warunkach produkcyjnych Żuław, wykazały konieczność ich wczesnego siewu.
Celem pracy było poznanie reakcji różnych odmian i form bobiku na opóźnienie terminu siewu, w warunkach przyrodniczych Dolnego Śląska. (Polish)
Keywords "plonowanie"@pl, "Termin siewu"@pl, "bobik"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII ROLNICZEJ WE WROCŁAWIU Nr 238. ROLNICTWO LX
Numbering: Nr 238, LX
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Time of publication: 1994
From page: 145
To page: 163
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1989-1991
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 05-08-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki. WPŁYW TERMINU SIEWU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE KILKU ODMIAN BOBIKU. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

NASTĘPCZY WPŁYW JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W SIEWIE CZYSTYM I Z WSIEWKĄ NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Andrzej Kotecki, Krzysztof Broda, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

UPRAWA WYKI SIEWNEJ (VICIA SATIVA L.) NA NASIONA W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

WPŁYW TERMINU SIEWU NA ROZWÓJ, WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ASYMILACYJNEJ LIŚCI I PLONOWANIE DWÓCH FORM BOBIKU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

NASTĘPCZY WPŁYW RÓŻNYCH FORM BOBIKU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Krzysztof Broda, Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more