REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42707

Resource type: article, chapter

WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MANGANEM NA PLONOWANIE ODMIAN BOBIKU

View

Resource metadata

Title WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MANGANEM NA PLONOWANIE ODMIAN BOBIKU
Title variant: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 199. Rolnictwo LII
Persons Authors: Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W artykule Andrzej Kotecki podjął problematykę nawożenia manganem i jego wpływ na plonowanie odmian bobiku.

Rolnictwo, to seria Zeszytów Naukowych ukazująca się do dziś od 1955 r. Artykuły w czasopiśmie poświęcone są tematom z agronomii, ogrodnictwa, łąkarstwa, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, gleboznawstwa oraz hydrologii. Zeszyt 52. zawiera 20 artykułów (oraz ryciny i tabele) wraz ze streszczeniami w języku angielskim. (Polish)
Keywords "nawożenie roślin"@pl, "mangan"@pl, "bobik"@pl, "Nawożenie dolistne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 199. Rolnictwo LIII
Numbering: Nr 199, tom LII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Time of publication: 1990
From page: 109
To page: 120
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1990
Resource geographical coverage: "Polska"
License CC BY-ND 4.0
Technical information Submitter: Ewa Jaworska
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki. WPŁYW DOLISTNEGO NAWOŻENIA MANGANEM NA PLONOWANIE ODMIAN BOBIKU. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

NASTĘPCZY WPŁYW JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W SIEWIE CZYSTYM I Z WSIEWKĄ NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Andrzej Kotecki, Krzysztof Broda, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

UPRAWA WYKI SIEWNEJ (VICIA SATIVA L.) NA NASIONA W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

NASTĘPCZY WPŁYW RÓŻNYCH FORM BOBIKU NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Krzysztof Broda, Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more