Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych (2011)

Filter
Page of  1923 (19223 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Optymalizacja sterowania regeneratorami w hucie szkła (PD-1972-04)

Bohdan Kułakowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Statystyczna optymalizacja systemów magazynowych symulowanych na maszynie cyfrowej. (PD-1973-06)

Piotr Staniewski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Statystyczne tendencje strukturalne w systemach wielkich a ontogeneza. T.1 Rozprawa doktorska (PD-1986-09)

Andrzej Gecow, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe. Cz. I. Zagadnienia wyborów grupowych teoria i zastosowania (RB-1994-84-02)

Dariusz Wagner, Lidia Księżopolska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Metoda charakteryzacji taperów światłowodowych

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Rozkład poprzeczny wiązki dla różnych odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Charakterystyka zmierzonych za pomocą metody „ostrza” wartości napięcia w funkcji przesunięcia ostrza w kierunku z dla 95 µm

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Zależność średnicy plamki w ognisku od odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Rozkład poprzeczny wiązki światła dla 95 µm odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Page of  1923 (19223 results)
Results on page