REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76582

Resource type: article, chapter

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)

View

Resource metadata

Title Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)
Persons Authors: Hanna Bury, Dariusz W. Wagner
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono uogólnienie wyników podanych przez Litvaka na przypadek mediany zawierającej elementy równoważne. Uzyskano rezultaty odnoszące się dwu rozpatrywanych definicji mediany: klasycznej jak i takiej dla której podstawę stanowi wektor preferencji. Pokazano, że zadanie wyznaczenia mediany Kemeny’ego w obu rozpatrywanych przypadkach sprowadza się do zadania programowania matematycznego zero-jedynkowego. Podano przykłady numeryczne wskazujące na duże zróżnicowanie wyników w zależności od przyjętej postaci mediany. Przedyskutowano trudności obliczeniowe wiążące się z uzyskaniem wszystkich rozwiązań zagadnienia optymalizacyjnego dotyczącego wyznaczania mediany. Przedstawiono rzeczywisty przykład zastosowania mediany Kemeny’ego do ustalenia ocen wykładowców na podstawie opinii studentów. (Polish)
Keywords "group assessment"@en, "ocena grupowa"@pl, "Kemeny`s median"@en, "mediana Kemeny`ego"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-49
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 22
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Hanna Bury, Dariusz W. Wagner. Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algorytmy heurystyczne wyznaczania mediany Kemeny`ego (RB-2000-44)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

See more