REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82343

Resource type: article, chapter

Algorytmy heurystyczne wyznaczania mediany Kemeny`ego (RB-2000-44)

View

Resource metadata

Title Algorytmy heurystyczne wyznaczania mediany Kemeny`ego (RB-2000-44)
Persons Authors: Hanna Bury, Dariusz W. Wagner
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Zadania wyznaczenia mediany Kemeny' ego w przypadku wykorzystania definicji klasycznej, tzn. pojęciem wektorów preferencji można rozwiązać formułując je jako zero-jedynkowe liniowe zadania programowania matematycznego a następnie stosując jeden z gotowych komputerowych pakietów programowania całkowitoliczbowego, np. Lindo. Podejście to, aczkolwiek w większości przypadków skuteczne, niekiedy napotyka pewne trudności. Na podstawie przedstawionej w opracowaniu analizy obu definicji odległości można zaproponować, aby medianę Kemeny' ego wyznaczać za pomocą algorytmów heurystycznych. Sformułowano dwa algorytmy umożliwiające wyznaczanie mediany Kemeny' ego z zastosowaniem obydwu rozważanych definicji odległości. Utworzono zbiór przykładów testowych oraz przedstawiono wyniki obliczeń uzyskane za pomocą algorytmów heurystycznych a następnie porównano je z wynikami uzyskanymi za pomocą algorytmu Litvaka oraz pakietu Lindo . (Polish)
Keywords "mediana Kemeny`ego"@pl, "heuristic algorithm"@en, "Kemeny`s median"@en, "algorytm heurystyczny"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-2000-44
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 2000
From page: 1
To page: 50
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 10-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Hanna Bury, Dariusz W. Wagner. Algorytmy heurystyczne wyznaczania mediany Kemeny`ego (RB-2000-44). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

See more