REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76639

Resource type: article, chapter

MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)

View

Resource metadata

Title MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28)
Persons Authors: Hanna Bury, Dariusz W. Wagner, Grażyna Petriczek
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca opisuje modyfikację metody kwadratów odchyleń stosowaną do wyznaczania wag obiektów na podstawie macierzy porównań parami, wprowadzając ograniczenia na wielkości odchyleń. Zaproponowana modyfikacja jest porównana na przykładach z wersją bez modyfikacji. Prac opisuje również przygotowaną drugą wersję systemu wspomagającego wyznaczanie ocen grupowych MEDIATOR plus. Oprogramowano algorytm wyznaczania wag obiektów na podstawie ocen ekspertów podawanych w skali liczbowej z uwzględnieniem wielu kryteriów. (Polish)
Keywords "Wspomaganie decyzji"@pl, "metoda kwadratów odchyleń"@pl, "agregacja oceny grupowej"@pl, "aggregation of group assessment"@en, "MEDIATOR plus 2.0 system"@en, "system MEDIATOR plus 2.0"@pl, "Expert Opinions"@en, "opinie ekspertów"@pl, "squared deviations method"@en, "decision support"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1997-28
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1997
From page: 1
To page: 32
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 15-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Hanna Bury, Dariusz W. Wagner, Grażyna Petriczek. MEDIATOR plus 2.0. System wspomagający wyznaczanie oceny grupowej na podstawie opinii ekspertów (RB-1997-28). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

System MEDIATOR plus. Koncepcja rozbudowy (RB-1996-49)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more