REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Link to collection page (portal):

Collections / Kolekcja e-Science PWr

Properties

Name Kolekcja e-Science PWr
Number of resources 22456
Description Kolekcja gromadzi zasoby powstałe w wyniku pracy naukowców i badaczy. Są to m.in. bazy danych, bazy wiedzy, repozytoria kodów źródłowych, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów, dane pomiarowe (historyczne i bieżące), wyniki eksperymentów, dane i wyniki symulacji, wyniki obserwacji, różnego typu dane rozliczeniowe i modelowe.
Creation date 2019-08-27

Resources in collection

Filter
Page of  2246 (22456 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Obrazy RTG mikrosystemów ceramicznych

Witold Nawrot, Karol Malecha, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Pomiar chropowatości struktur wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Metoda charakteryzacji taperów światłowodowych

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Rozkład poprzeczny wiązki dla różnych odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Charakterystyka zmierzonych za pomocą metody „ostrza” wartości napięcia w funkcji przesunięcia ostrza w kierunku z dla 95 µm

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Zależność średnicy plamki w ognisku od odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Rozkład poprzeczny wiązki światła dla 95 µm odległości pomiędzy ostrzem, a czołem tapera światłowodowego

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Charakterystyka zmierzonych za pomocą metody „ostrza” wartości napięcia w funkcji przesunięcia ostrza w kierunku z

Adrian Zakrzewski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Page of  2246 (22456 results)
Results on page