REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47006

Resource type: dataset, database

ZnO domieszkowany grafenem

View

Resource metadata

Title ZnO domieszkowany grafenem
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera obrazy SEM (Skaningowy Mikroskop Elektronowy) mikroprętów tlenku cynku domieszkowanych 1,2 i 3% grafenu. Tlenek cynku został otrzymany metodą hydrotermalną.
Metoda ta wymagają w pierwszej kolejności przygotowania kąpieli chemicznej. Do jej przygotowania stosowano sześciowodny azotan cynku (Zn(NO3)2*6H2O) cz.d.a. firmy POCH oraz heksametylenotetraaminę (HMT) cz.d.a. firmy POCH. Kąpiel chemiczna do osadzania tlenku cynku była równo molową mieszaniną azotanu cynku oraz HMT. Roztwór ten mieszano przez 24 h na mieszadle magnetycznym, po czym filtrowano. Stężenie obu związków w końcowym produkcie wynosiło 100 mM. Do filtratu dodano odpowiednią ilość grafenu (1, 2 lub 3%) i grzano przez 9h w 80oC. Po wystudzeniu produkt odfiltrowano i wysuszono w atmosferze otoczenia.
Liczba na końcu nazwy pliku oznacza kolejne zdjęcie tej samej próbki. (Polish)
Keywords "grafen"@pl, "ZnO"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)
Destination group: general public, entrepreneurs, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 06-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. ZnO domieszkowany grafenem. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Grafen

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Warstwy przewodzące na tkaninach

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more