REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78584

Resource type: dataset, database

Warstwy przewodzące na tkaninach

View

Resource metadata

Title Warstwy przewodzące na tkaninach
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera obrazy z mikroskopu optycznego (Leica DM 4000M) oraz skaningowego mikroskopu elektronowego SEM (Hitachi SU6600) tkanin pokrytych warstwami przewodzącymi. Pokrycia tkanin wykonywane były techniką sitodruku na sitodrukarce Uniprint PMG 31 przy wykorzystaniu dwóch rodzajów past elektroprzewodzących: pasty węglowej (PE671, Firmy DuPont, INTEXAR) oraz pasty srebrowej (PE874, Firmy DuPont, INTEXAR). Wykonane zostały także warstwy zabezpieczające z pasty PE671 Firmy DuPont seria INTEXAR. Wydruki zostały wykonane na dwóch rodzajach tkanin: PET oraz bawełnianej. Nadruki były wykonywane na czystej nie modyfikowanej tkaninie oraz tkaninie wypłukanej w izopropanolu. (Polish)
Keywords "pet"@pl, "sitodruk"@pl, "bawełna"@pl, "warstwy przewodzące"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 28-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Warstwy przewodzące na tkaninach. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more