Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Pojęcie potencjału oparte na mechanizmie pośrednich możliwości

Elżbieta Litwińska, thesis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Aproksymacja modeli dynamicznych oraz wykorzystanie modeli uproszczonych w zadaniach podejmowania decyzji.Practical aspects of interest rates forecasting via Kalman filtering and impulse response grammian (RB-1997-96-03)

Hanna Bury, Wiesław Krajewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Aglomeracja poznańska - modelowania wstępne

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Komputerowe wspomaganie decyzji technologicznych w biologicznej oczyszczalni ścieków - Computer aided technological decisions making in a biological wastewater treatment plant (RB-1998-47-06)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Sewage treatment process modelling with neural networks for forecasting and control (RB-1998-47-07)

Lucyna Bogdan, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Kompleksowy model rozwoju gospodarki KMR 1 (PN-1988-06)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Wojciech Rokicki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Problemy wprowadzania intensywnej uprawy biomasy w modelu symulacji rozwoju rolnictwa w regionie rolniczym (RB-2000-55)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

Ansys CFX TRAINING

Cezary Czajkowski, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Aproksymacja modeli dynamicznych oraz wykorzystanie modeli uproszczonych w zadaniach podejmowania decyzji. A note on the modelling in the case of the conficting objectives (RB-1997-96-02)

Wiesław Krajewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)