REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/45837

Resource type: other document

Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

View

Resource metadata

Title Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wyniki należące do opracowania modelowej prognozy możliwości rozwojowych województwa bilskopodlaskiego, wykonane głównie przy pomocy modelu ORION (wersja skrócona). Modelowanie objęło cztery zasadnicze aktywności: ludność zawodowo czynną związaną z rolnictwem, ludność zawodowo czynną pozarolniczą, przemysł oraz usługi. We wszystkich wypadkach brano pod uwagę aktywność zdeterminowaną (bez możliwości zmiany lokalizacji) oraz tę część aktywności, która podlegała przesunięciom modelowym. Jako dane na wejściu służyły informacje dotyczące równomiernego „teoretycznego” rozmieszczenia aktywności oraz w drugim wariancie rozmieszczenia rzeczywistego w roku opracowania. (Polish)
Keywords "modelowanie"@pl, "model symulacyjno-decyzyjny ORION"@pl, "modelowanie regionów"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 1980
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 17-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more