REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78511

Resource type: article, chapter

Problemy wprowadzania intensywnej uprawy biomasy w modelu symulacji rozwoju rolnictwa w regionie rolniczym (RB-2000-55)

View

Resource metadata

Title Problemy wprowadzania intensywnej uprawy biomasy w modelu symulacji rozwoju rolnictwa w regionie rolniczym (RB-2000-55)
Persons Authors: Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Artykuł szeroko opisuje problemy wprowadzania intensywnej uprawy biomasy w modelu symulacji rozwoju rolnictwa w regionie rolniczym. (Polish)
Keywords "biomass"@en, "biomasa"@es, "komputerowe wspomaganie decyzji"@pl, "Rozwój rolnictwa"@pl, "computer decision support"@en, "modeling"@pl, "modelowanie"@pl, "Agricultural Development"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-2000-55
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 2000
From page: 1
To page: 87
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 18-11-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski. Problemy wprowadzania intensywnej uprawy biomasy w modelu symulacji rozwoju rolnictwa w regionie rolniczym (RB-2000-55). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Pojęcie potencjału oparte na mechanizmie pośrednich możliwości

Elżbieta Litwińska, thesis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

See more