REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/45838

Resource type: other document

Aglomeracja poznańska - modelowania wstępne

View

Resource metadata

Title Aglomeracja poznańska - modelowania wstępne
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wyniki w postaci map modelowań wstępnych mających wykazać tendencję do koncentracji aktywności, co miało posłużyć w dalszym modelowaniu do sformułowania danych w postaci predyspozycji przestrzennych dla aktywności zatrudnienie i zaludnienie. Modelowania wstępne przeprowadzono w dwóch wersjach: zwykłej (przesunięcie celów i przesunięcie ogólne) oraz w wersji wahadłowej (cykliczna zamiana źródła penetracji między punktami reprezentującymi ludność, a punktami reprezentującymi zatrudnienie). (Polish)
Keywords "modelowanie"@pl, "modelowanie rozwoju struktury przestrzennej"@pl, "Poznań"@pl, "modelowanie koncentracji aktywności"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 1979 - 1980
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 17-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Aglomeracja poznańska - modelowania wstępne. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Guava Juice - materiał Magazynu Polskich Rozgłośni Akademickich

Mateusz Żydek, Joanna Janik, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo (2011)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more