REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76543

Resource type: article, chapter

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Komputerowe wspomaganie decyzji technologicznych w biologicznej oczyszczalni ścieków - Computer aided technological decisions making in a biological wastewater treatment plant (RB-1998-47-06)

View

Resource metadata

Title Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Komputerowe wspomaganie decyzji technologicznych w biologicznej oczyszczalni ścieków - Computer aided technological decisions making in a biological wastewater treatment plant (RB-1998-47-06)
Persons Authors: Lucyna Bogdan, Zbigniew Tadeusz Nahorski, Jan Studziński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W referacie przedstawiono wyniki uzyskane podczas prac badawczych prowadzonych w oczyszczalni w Rzeszowie w ramach realizacji projektu celowego. Omówiono trzy zagadnienia: planowanie i wykonanie czynnego i biernego eksperymentu pomiarowego; wyznaczanie modeli dynamiki przepływu na podstawie wyników eksperymentu czynnego: opracowanie modeli procesów na podstawie wyników eksperymentu biernego i obliczonych parametrów w modelach dynamiki przepływu. (Polish)
Keywords "dynamika przepływu"@pl, "flow dynamic"@en, "sewage treatment plant"@en, "biologiczna oczyszczalnia ścieków"@pl, "biological wastewater treatment plant"@en, "modeling"@pl, "modelowanie"@pl, "oczyszczalnia ścieków"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-47-06
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 1
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 09-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Lucyna Bogdan, Zbigniew Tadeusz Nahorski, Jan Studziński. Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Komputerowe wspomaganie decyzji technologicznych w biologicznej oczyszczalni ścieków - Computer aided technological decisions making in a biological wastewater treatment plant (RB-1998-47-06). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Pojęcie potencjału oparte na mechanizmie pośrednich możliwości

Elżbieta Litwińska, thesis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Sterowanie cyfrowe piecem szklarskim z identyfikacją na podstawie zasady najmniejszej sumy kwadratów

Zbigniew Nahorski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Aglomeracja poznańska - modelowania wstępne

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more