REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/39086

Resource type: thesis

Pojęcie potencjału oparte na mechanizmie pośrednich możliwości

View

Resource metadata

Title Pojęcie potencjału oparte na mechanizmie pośrednich możliwości
Persons Authors: Elżbieta Litwińska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Ze wstępu: "Celem pracy jest sformułowanie na bazie mechanizmu pośrednich możliwości pojęcia potencjału odpowiadającego - pod względem użyteczności dla teorii zagospodarowania przestrzeni i praktyki planistycznej - potencjałowi grawitacyjnemu. Zbadanie wpływu jaki wywiera na tak zdefiniowany potencjał - rozmieszczenie źródeł i celów relacji przestrzennej, typ sieci komunikacyjnej oraz wartość parametru selektywności ma służyć udowodnieniu tezy wprowadzenie pojęcia potencjału opartego na mechanizmie pośrednich możliwości (potencjał "Opportunity") pozwala na określenie wielorakiego podłoża tendencji koncentrujących w systemie osadniczym w sposób lepszy niż potencjał grawitacyjny. Oprócz badań o charakterze teoretycznym, dotyczącym ludności Polski, zamierza się wymodelować potencjał "opportunity" dla walorów turystycznych, co pozwoli pokazać również praktyczny aspekt tego pojęcia na jednym z możliwych przykładów." (Polish)
Comments: Praca doktorska.
Keywords "modelowanie"@pl, "model pośrednich możliwości"@pl, "analiza i modelowanie"@pl, "systemy osadnicze"@pl, "dynamika systemów"@pl, "model grawitacyjny"@pl, "koncepcja potencjału 'Opportunity'"@pl, "potencjał opportunity"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, public administration
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 1987
Number of pages: 122
Supervisor: Tadeusz Zipser
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 17-04-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Elżbieta Litwińska. Pojęcie potencjału oparte na mechanizmie pośrednich możliwości. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja, przesunięcie ogólne, dostępność rzeczywista, wielkość i dynamika rejonów

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Aglomeracja Poznańska - Modelowania: Wyniki Modelowań Podkład Światłokopia (11)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Możliwości zastosowania programu ARC/INFO do wizualizacji planów selekcyjno-wiązkowych

Elżbieta Litwińska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Rozwój przestrzenny Wrocławia w porównaniu z miastami europejskimi (na przykładzie Sewilli)

Łukasz Damurski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Symulacja wyłączenia z ruchu węzła (skrzyżowania) na Al. Mickiewicza z Al. Jana Pawła II w Łodzi

Maciej Kamiński, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more