REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76520

Resource type: article, chapter

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Systemy komputerowe wspomagania decyzji projektantów i operatorów sieci wodociągowych w Konigs-Wusterhausen i Rzeszowie (RB-2000-46-04)

View

Resource metadata

Title Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Systemy komputerowe wspomagania decyzji projektantów i operatorów sieci wodociągowych w Konigs-Wusterhausen i Rzeszowie (RB-2000-46-04)
Persons Authors: Jan Studziński
Cocreators: Reinhard Straubel (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca opisuje strukturę i funkcje komputerowego systemu służącego do modelowania, planowania i optymalizacji komunalnej sieci wodociągowej w K{"a}nigs-Wusterhausen (k. Berlina) i Rzeszowie. Praca składa się z 4 modułów: systemu GIS, modelu hydraulicznego, systemu monitorującego i programu optymalizacyjnego. Moduły systemowe współpracują ze sobą korzystając z bazy danych pochodzącej z systemu GIS oraz z plików buforowych odpowiadających za komunikację między modułami. Oba systemy, choć tworzone oddzielnie, mają zarówno wiele podobieństw jak i wiele istotnych różnic. Praca opisuje podstawowe funkcje modułów obu systemów. (Polish)
Keywords "Wspomaganie decyzji"@pl, "computer modeling"@en, "modelowanie komputerowe"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "municipal water nets"@en, "sieć wodociągów miejskich"@pl, "decision support"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-2000-46-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 2000
From page: 1
To page: 13
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 09-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Jan Studziński. Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Systemy komputerowe wspomagania decyzji projektantów i operatorów sieci wodociągowych w Konigs-Wusterhausen i Rzeszowie (RB-2000-46-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more