REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78908

Resource type: article, chapter

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)

View

Resource metadata

Title Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)
Persons Authors: Jerzy Wiesław Hołubiec, Grażyna Petriczek
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W artykule przedstawiono model podejmowania decyzji w różnych problemach zarządzania jakością wód. Przedstawiony model może być wykorzystany do analizowania i planowania różnych polityk odprowadzania ścieków zarówno dla istniejących, jak i przyszłych ładunków (coraz bardziej narastających w związku z rozwojem miast i przemysłu) lub poprawy jakości wody w sieci rzecznej. Model uwzględnia wpływ zanieczyszczeń miejskich, przemysłowych i rolniczych na jakość wody w rozpatrywanej sieci rzecznej. Model stężeń zanieczyszczeń w strumieniu dystrybucji może być wykorzystany jako część modelu decyzyjnego. Zaproponowano metodę wyznaczania parametrów uproszczonego modelu oraz podano algorytm obliczeniowy. (Polish)
Keywords "jakość wód"@pl, "Wspomaganie decyzji"@pl, "water pollution"@en, "Zanieczyszczenie wody"@pl, "Water quality"@en, "decision support"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-2000-67-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 2000
From page: 1
To page: 16
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 22-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Jerzy Wiesław Hołubiec, Grażyna Petriczek. Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modyfikacja metody oddziaływań wzajemnych (RB-1995-42)

Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more