REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76572

Resource type: article, chapter

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

View

Resource metadata

Title Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)
Persons Authors: Jakub Gutenbaum
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Opracowanie zawiera rozważania na temat dwóch wybranych zagadnień optymalizacyjnych, dotyczących procesów makroekonomicznych. Pierwsze z tych zagadnień to problem wyznaczenia ścieżki zrównoważonego wzrostu. W opracowaniu proponuje się model rozwijającej się gospodarki z przesuwanym horyzontem, co sprawia, że zadanie sterowania gospodarką staje się zadaniem sterowania predykcyjnego, dobrze znanym z teorii sterowania automatycznego. Drugim rozważanym problemem jest badanie rynku pracy w podziale na sektor prywatny oraz państwowy w warunkach transformacji gospodarki z centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. (Polish)
Keywords "ścieżka zrównoważonego wzrostu"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "path of sustainable growth"@en, "automatic control"@en, "macroeconomic processes"@en, "procesy makroekonomiczne"@pl, "sterowanie automatyczne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1995-05
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1995
From page: 1
To page: 13
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Jakub Gutenbaum. Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Co mamy do powiedzenia specjalistom od gospodarki (RB-1994-93)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more