REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78460

Resource type: article, chapter

Statystyczna estymacja struktury modelu przepływu masy szklanej przy użyciu równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych (PN-1988-08)

View

Resource metadata

Title Statystyczna estymacja struktury modelu przepływu masy szklanej przy użyciu równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych (PN-1988-08)
Persons Authors: Zbigniew Tadeusz Nahorski, Jan Studziński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przestawiono wyniki identyfikacji procesu przepływu masy w piecu szklarskim z łącznym użyciem modeli opisanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi i zwyczajnymi. Przeprowadzono porównanie otrzymanych wyników z wynikami estymacji tylko modeli cząstkowych lub tylko modeli zwyczajnych. Porównanie wskazuje na celowość identyfikacji mieszanej z użyciem obu rodzajów modeli. (Polish)
Keywords "partial differential equations"@en, "estymacja statystyczna"@pl, "glass mass flow"@en, "przepływ masy szklanej"@pl, "równania różniczkowe cząstkowe"@pl, "statistical estimation"@en, "równania różniczkowe zwyczajne"@pl, "ordinary differential equation"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1988-08
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1988
From page: 1
To page: 83
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-10-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Zbigniew Tadeusz Nahorski, Jan Studziński. Statystyczna estymacja struktury modelu przepływu masy szklanej przy użyciu równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych (PN-1988-08). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie cyfrowe piecem szklarskim z identyfikacją na podstawie zasady najmniejszej sumy kwadratów

Zbigniew Nahorski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wyznaczenie modelu mieszania masy w wannie szklarskiej metodą identyfikacji pośredniej (PN-1985-09)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more