Scientific disciplines / Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Filter
Page of  40 (395 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Delimitacja regionów węzłowych (RB-1995-21-02)

Joanna Malicka-Wąsowska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Metody matematyczne analiz dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.System komputerowy region do podziału obszaru na określoną liczbę spójnych regionów (RB-1993-14-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Problemy w czasie projektowania i wdrażania systemów informatycznych do modelowania, optymalizacji i sterowania komunalnymi ściekami wodociągowymi na przykładach Koenigs - Wusterhausen i Rzeszowa (RB-2000-46-05)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Systemy komputerowe wspomagania decyzji projektantów i operatorów sieci wodociągowych w Konigs-Wusterhausen i Rzeszowie (RB-2000-46-04)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Komputerowo wspomagane modelowanie,optymalizacja i sterowanie dużej komunalnej sieci wodociągowej (RB-2000-46-03)

Lucyna Bogdan, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Sophisticated computer tools for simulation and optimisation of municipal water networks (RB-2000-46-02)

Lucyna Bogdan, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Computer aided modelling, optimisation and control of the large municipal water net (RB-2000-46-01)

Lucyna Bogdan, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Metody matematyczne analiz dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.Problemy regionalizacji węzłowej (RB-1993-14-02)

Joanna Malicka-Wąsowska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowe wspomaganie planowania rozwoju regionów (RB-2000-67-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Page of  40 (395 results)
Results on page